De oudercommissie van Vigo’s Kinderopvang behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders.

Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. Het doel van de oudercommissie is dus het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders die een overeenkomst inzake kinderopvang hebben met Vigo’s Kinderopvang.

Deze oudercommissie behoort te bestaan uit 3 tot 5 vraagouders, welke ingeschreven zijn bij Vigo’s Kinderopvang. Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Vigo’s Kinderopvang gevoerd wordt door adviezen te geven.

Oproep: Vacature Oudercommissie

Op dit moment zijn er nog een aantal zetels vacant. Hierdoor zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen participeren in onze oudercommissie. De ouders die in onze oudercommissie zitten, zullen actief betrokken zijn bij het beleid van Vigo’s Kinderopvang. Helaas hebben wij nog niet voldoende ouders om de oudercommissie te formeren, vandaar deze dringende oproep. Indien u deel wilt nemen aan de oudercommissie neem dan contact met ons op.In onze periodieke nieuwsbrief wordt in een vaste rubriek verslag gedaan van de zaken die besproken worden tijdens de vergaderingen van de oudercommissie.

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang.Het reglement van de oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij Vigo’s Kinderopvang.

Zolang Vigo’s Kinderopvang nog niet voldoende ouders heeft voor het conformeren van een oudercommissie zullen wij ouders op onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt attenderen middels onze maandelijkse nieuwsbrief. Ouders kunnen hierover dan contact op nemen met kantoor of anoniem reageren. Tevens zullen wij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt laten terugkomen in onze jaarlijkse anonieme enquetes, zodat ouders hierover mee kunnen beslissen. Voel u als ouder vrij om indien u vragen, opmerkingen of onduidelijkheden tegenkomt, contact met ons hierover op te nemen, wij zijn altijd bereid een persoonlijk gesprek met u te plannen. Uw advies en meedenken wordt zeer op prijs gesteld.

Vacature Oudercommissie

Reglement
Download hier de volledige documenten:

“Reglement van de oudercommissie De Droom Wagnerstraat”

“Reglement van de oudercommissie Vigo’s Gastouderbemiddeling“

Voor contact of informatie kunt u mailen naar ons kantoor voor meer informatie: info@vigo-s.nl of bellen naar 033-4557890