Geschillencommissie

Kinderopvang is mensenwerk

Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen gastouder/Pm-er en ouder of dat bijvoorbeeld een ouder niet helemaal tevreden is over de opvang van het kind. Ervan uitgaande dat een gastouder/Pm-er sociaal vaardig is, zal zij voldoende tact en invoelingsvermogen bezitten om de emoties (want het gaat om kinderen) niet onnodig te doen oplopen.

Een klacht ontstaat meestal wanneer communicatie moeizaam verloopt of zelfs helemaal stopt omdat iemand te laat, niet of onjuist geïnformeerd is. Het behoort tot de taak van de Vigo’s om in een dergelijke situatie de communicatie weer op gang te brengen. Uitgangspunten hierbij zijn dat de klacht serieus genomen wordt, dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt, het liefst door degene die in eerste instantie bij de klacht betrokken is. Wanneer een ouder een klacht heeft over de wijze waarop een gastouder het kind bejegent of verzorgt dient de ouder deze klacht in eerste instantie bij de gastouder neer te leggen omdat zij degene is die bij machte zou moeten zijn om een oplossing aan te dragen.

Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de Pm-er /gastouder en /of de ouder zich wenden tot het kantoor van Vigo's, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de geboden opvang. Over het algemeen is interventie van Vigo's kantoor voldoende om de communicatie weer op gang te brengen en wordt het probleem naar tevredenheid van de betrokken partijen opgelost.

Vigo’s is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Mocht het niet mogelijk zijn voor het gastouderbureau om te bemiddelen in een conflict of is Vigo’s Kinderopvang zelf partij, dan kan de Geschillencommissie een onafhankelijk en bindende uitspraak doen. Ouders kunnen altijd een klacht indienen bij de Geschillencommissie, zonder zich eerst bij Vigo’s te melden.